การดำเนินการด้านเทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดหมู่ :  การประชุมทั่วไป    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การดำเนินการด้านเทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย พันเอกกฤษฎาวุฒิ โสภิกุล อนุกรรมการด้านเทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในประบรมราชูปถัมภ์

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )