• รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 24/2563 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

    22  0 

    รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 24/2563 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) ▶️ การจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี / สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ▶️ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ / สพม. 30 ▶️ แนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ▶️ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน / สพป.น่าน เขต 1 ▶️ การอบรมครูอนามัยโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 / สพม. 35 ▶️ ครูดี ศรี สพฐ : คุณครู มลธิชา ยะโส โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ จังหวัดหนองบัวลำภู ตอน ปั้นถ่านปลูกคุณธรรม / สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

  • รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 13/2563 (วันที่ 1 เมษายน 2563)

    52  0 

    รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2563 (วันที่ 1 เมษายน 2563) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้ ▶ โครงการพระราชดำริ : โครงการห้วยองคต อันเนื่องจากพระราชดำริ ▶ เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ - สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - สพฐ. ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดภัย - การงดจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563 - งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ▶ แจ้งข้อราชการ - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่วงที่1) - มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่วงที่2) - การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์

หมวดหมู่