• รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2563 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

  77  0 

  ▶️ โครงการพระราชดำริ : ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ▶️ เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ - สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและการกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ - แจ้งแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 สำหรับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ▶️ แจ้งข้อราชการ > การรายงานผลการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจ COVID-19 ของ สพม. 29 > แนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา > ออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อความมั่นคงในอนาคต > เราพร้อมแล้ว ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

 • รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 24/2563 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

  54  0 

  รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 24/2563 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) ▶️ การจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี / สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ▶️ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ / สพม. 30 ▶️ แนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ▶️ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน / สพป.น่าน เขต 1 ▶️ การอบรมครูอนามัยโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 / สพม. 35 ▶️ ครูดี ศรี สพฐ : คุณครู มลธิชา ยะโส โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ จังหวัดหนองบัวลำภู ตอน ปั้นถ่านปลูกคุณธรรม / สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

 • เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน มั่นใจ ทั่วประเทศมีความพร้อม

  69  0 

  เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน มั่นใจ ทั่วประเทศมีความพร้อม

หมวดหมู่